Day: April 9, 2020

culture-1
Kulttuuri

Suomalais-venäläisen kulttuuriyhteistyön syvät juuret

Viime vuosien poliittisen ilmapiirin kiristyminen on aiheuttanut suhteiden särön Venäjän ja monien EU-valtioiden välillä. Näistä Suomi on suhtautunut ehkä maltillisimmin naapuriinsa, sillä se tuntee sen hyvin. Pitkä yhteinen raja ja historia ovat olleet täynnä sotia mutta myös kulttuurien välistä yhteistyötä. Suomen ja Venäjän väleistä säädetään ohjelinjoja lukuisissa eri asiakirjoissa, joista kulttuurin alaan liittyy läheisesti vuonna […]

Read More
rain-1
Taidevienti

Valokuvaus kulttuurin välittäjänä

Suomalaiset saivat tutustua valokuvaukseen jo 1800-luvun alkupuolella – tuolloin harvat ja valitut halusivat ja pääsivät asettumaan kameran eteen itseään kuvauttamaan. Tämän taiteen lajin käytännölliset mahdollisuudet havaittiin vasta parin vuosikymmenen päästä ja tuolloinkin kuvattiin muotokuvia. Jo 1800-luvun loppupuolelle päästäessä oli Suomen suurimpiin kaupunkeihin jo perustettu valokuvaamoita, joissa ammattivalokuvaajat toimivat. Pikkuhiljaa muotokuvien lisäksi ryhdyttiin kuvaamaan kaupunkinäkymiä ja […]

Read More
art-fantasy
Taidevienti

Taidevienti ja -tuonti monipuolistavat kulttuuria

Suomessa ei ole mahdollista saada mitään erillistä tukea taiteen tuontiin tai vientiin. Siinä, missä muilla mailla on järjestelmiä, joilta galleriat saavat suoraan rahaa, joutuu suomalaisgalleriat pärjäämään suurelta osin omillaan. Näin ollen tämä tekijä sekä taideyritysten kovin niukka rahoitusbudjetti määrittävät sen, millaista ja mistä saatua taidetta taidegalleriat esittelevät. Pohjoismaiden Kulturkontakt Nord sekä jotkin Euroopan Unionin projektit […]

Read More