blog

Suomalaisen saunan historia ja perinne

Suomalaisen saunan kiehtova historia ja perinne ovat syvällä suomalaisessa kulttuurissa. Tällä ikivanhalla käytännöllä on erityinen paikka suomalaisten sydämissä, ja he ovat vaalineet sen terapeuttisia hyötyjä vuosisatojen ajan. Tutustuessamme saunan rikkaaseen perintöön paljastamme ainutlaatuisia yksityiskohtia, jotka valaisevat saunan merkitystä ja kestävää suosiota. Astukaamme siis tähän höyryävään turvapaikkaan ja lähdetään matkalle, joka ylittää ajan ja paikan. Hengitä […]

Read More
blog

Miten kulttuurieroja voidaan sovitella

Kulttuurierot voivat usein aiheuttaa haasteita yhä monimuotoisemmassa maailmassamme. Näiden erojen selvittäminen ja sovittaminen yhteen on ratkaisevan tärkeää harmonisen rinnakkaiselon kannalta. Ymmärtämällä ja kunnioittamalla toistemme tapoja, perinteitä ja arvoja voimme kuroa umpeen kulttuurien välistä kuilua ja edistää keskinäistä ymmärrystä. Kulttuurilla on merkittävä rooli yksilöiden uskomusten, käyttäytymisen ja käsitysten muokkaajana. Kun globalisaatio yhdistää ihmisiä eri puolilta maailmaa, […]

Read More
blog

Suomalaiset vaikuttajat kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan maailmassa on vaikuttajia, jotka muokkaavat ja muokkaavat maisemaa. Nämä henkilöt antavat merkittävän panoksen, joka vaikuttaa suomalaisen elämän eri osa-alueisiin. Taiteesta politiikkaan, heidän läsnäolonsa tuntuu ja heidän äänensä kuuluu. Yksi näkyvä alue, jolla suomalaiset vaikuttajat kunnostautuvat, on kirjallisuuden ala. Tunnetut kirjailijat, kuten Aleksis Kivi, Tove Jansson ja Eino Leino, ovat valloittaneet lukijoita […]

Read More
blog

Kuinka kulttuurit kohtaavat toisensa

Kulttuurilla on merkittävä rooli siinä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja miten he hahmottavat ympäröivän maailman. Se vaikuttaa uskomuksiimme, arvoihimme, perinteisiimme ja viestintätyyliimme. Ymmärrys siitä, miten eri kulttuurit kohtaavat ja toimivat keskenään, on ratkaisevan tärkeää keskinäisen ymmärryksen ja yhteistyön edistämiseksi. Kun kulttuurit kohtaavat toisensa, se voi johtaa sekä mahdollisuuksiin että haasteisiin. Toisaalta ajatusten, tietojen ja […]

Read More
blog

Miten kulttuuri vaikuttaa ihmisen identiteettiin

Kulttuurilla on merkittävä rooli identiteetin muokkaamisessa. Se vaikuttaa käyttäytymiseemme, arvoihimme, uskomuksiimme ja käsityksiimme ympäröivästä maailmasta. Kulttuurin vaikutus identiteettiin voidaan havaita eri näkökulmien, kuten kielen, perinteiden, tapojen ja yhteiskunnallisten normien kautta. Nämä tekijät vaikuttavat osaltaan yksilön minäkäsitykseen ja kuulumiseen tiettyyn kulttuuriryhmään. Kulttuuri tarjoaa yksilöille puitteet, joiden avulla he ymmärtävät paikkansa yhteiskunnassa ja auttavat heitä selviytymään erilaisista […]

Read More
art-fantasy
Lifestyle

TIEDELUOKASSA SUOMESSA

Suomessa teini-ikäiset ovat jo lähes kahden vuosikymmenen ajan loistaneet standardoidulla kansainvälisellä kokeella nimeltä PISA (Programme for International Student Assessment). Tämä Pohjoismaa yllätti maailman, myös oman kansansa, kun ensimmäiset PISA-tulokset julkaistiin joulukuussa 2001: suomalaiset 15-vuotiaat saavuttivat korkeimmat pisteet. Tämä tulos tuntui oudolta. Suomalainen koulujärjestelmä tuotti vaikuttavia tuloksia ja työllisti samalla kevyempää ja pehmeämpää lasten koulutusmallia, joka […]

Read More
Fashion

Kuumuuden tunne Suomessa

Kuumuuden tunne Suomessa Perinteinen sauna on olennainen osa mitä tahansa lomaa Skandinaviassa, mutta erityisesti Suomessa. Matkailuasiantuntijamme Mark kertoo meille lisää… Sauna: äännetään Sow-na (saʊna:). Suomenkielinen “pieni rakennus uimiseen” on ainoa suomalainen sana, joka on tehnyt siitä jokapäiväisen englannin. Osa äskettäistä Suomen-vierailuani sisälsi tiukat ohjeet saunoa ja raportoida takaisin päämajaan. Sanomattakin on sanomattakin on, että tämä […]

Read More
rain-1
Uncategorized

Suomalaiset ja heidän intohimonsa videopeleihin

Suomi pelaamisen keskuksena Seinajoella ollessani opin paljon suomalaisesta kulttuurista sekä tietyistä suomalaisille luontaisista käyttäytymispiirteistä. Siitä on keskusteltava laajasti. Ja on olemassa yleisesti tunnettu kuva heidän varatusta persoonallisuudestaan, itsestään – väheksyvästä huumorista, vieraanvaraisuudesta ja heidän loputtomasta intohimostaan saunoihin yhdessä ruokamieltymysten kanssa ruisleivän ja perunoiden edessä. Paljon perunoita. Ja maitoa, etenkin maitoa. Mutta tämä ei ole tämän […]

Read More
Fashion
Lifestyle

Taiteellinen ja seikkailunhaluinen käynti helsingissä Pohjoismaiden-matkallasi

Suomalainen kulttuuri: suomalaiset ja suomalainen sauna Suomi on pieni usein unohdettu maa Venäjän ja Ruotsin välillä. Ihmiset ovat hiljaisia, varautuneita ja vihaavat small talkia enemmän kuin mitään muuta (jos ei lasketa jatkuvaa tarvetta jakaa Suomen ihanaa kulttuuria ja ihmeitä). Suomessa asuvien ihmisten varautumisesta huolimatta kannattaa tavata suomalainen perhe ja tutustua tähän pohjoiseen kulttuuriin. Äläkä unohda […]

Read More
culture-1
Kulttuuri

Suomalais-venäläisen kulttuuriyhteistyön syvät juuret

Viime vuosien poliittisen ilmapiirin kiristyminen on aiheuttanut suhteiden särön Venäjän ja monien EU-valtioiden välillä. Näistä Suomi on suhtautunut ehkä maltillisimmin naapuriinsa, sillä se tuntee sen hyvin. Pitkä yhteinen raja ja historia ovat olleet täynnä sotia mutta myös kulttuurien välistä yhteistyötä. Suomen ja Venäjän väleistä säädetään ohjelinjoja lukuisissa eri asiakirjoissa, joista kulttuurin alaan liittyy läheisesti vuonna […]

Read More
Follow Me!